Mysteerio Buffo

Erkki Saarelan legendaarinen monologinäytelmä