Vastuullisuus

Tampereen Teatteri on strategiassaan määritellyt toimintansa periaatteiksi:
1. Hyvinvoiva yhteisö tuottaa korkeatasoista toimintaa.
2. Eteenpäin kulkeminen toimintaa ja taitoja (jatkuvasti) kehittäen.
3. Kestävyyden eri näkökulmat tasapainossa toisiinsa nähden.

Ekokompassi

Ekokompassi on käytännöllisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin perustuva ympäristöjärjestelmä. Tampereen Teatteri suorittaa parhaillaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, jonka auditointi tapahtuu keväällä 2024.

Tampereen Teatterin ympäristölupaus

Olemme kaikessa toiminnassamme sitoutuneet tunnistamaan ja huomioimaan ympäristövastuumme sekä kestävän kehityksen arvot ja periaatteet. Haluamme kehittää toimintaamme yhä ympäristöystävällisemmäksi ja omalta osaltamme hillitä ilmastonmuutosta.

Olemme selvittäneet toimintamme hiilijalanjäljen ja pyrimme pienentämään sitä entisestään.

Olemme sitoutuneet energiankulutuksen vähentämiseen, vastuullisiin hankintoihin ja liikkumisen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Kannustamme myös asiakkaitamme käyttämään julkista liikennettä.

Viestimme tavoitteellisista ympäristölupauksistamme entistä vahvemmin.

Ajatteluamme ohjaa Teatterin vihreä kirja (Theatre Green Book), jonka avulla pyrimme kohti ekologisesti kestävämpää teatteritoimintaa.

Kehitämme ympäristövastuutyötämme yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton omistaman Ekokompassin kanssa.

Tampereen Teatterin hiilijalanjälki

Tampereen Teatterin ensimmäinen hiilijalanjälkilaskelma ja -raportti valmistui keväällä 2023. Vuoden 2021 tietoihin perustuva hiilijalanjälki oli 503 tonnia CO2ekv, joka vastaa noin 49 keskivertosuomalaisen vuosittaisia hiilipäästöjä.

Teatteritoiminnan suurimmat päästöt aiheutuvat ostetuista tuotteista ja palveluista (37 %), ostoenergiasta (32 %) ja omaan käyttöön vuokratusta omaisuudesta (18 %).

Suurin osuus päästöistä liittyi energiankulutukseen, josta valtaosa muodostui teatterin kaukolämmön päästöistä.

Työpaikalle matkustaminen on laskettu vuoden 2022 tietojen perusteella, sillä vuonna 2021 Covid-19 -pandemia vähensi matkustamista huomattavasti. Laskennassa ei ole huomioitu asiakkaiden teatterille matkustamisesta aiheutuneita päästöjä, jonka osuus hiilijalanjäljestä olisi todennäköisesti huomattava.

Whistleblower

Whistleblower-järjestelmä tarkoittaa ilmoituskanavaa, jolla kuka tahansa voi tehdä anonyymisti ilmoituksen epäilemistään väärinkäytöksistä. Menettely perustuu EU:n ilmoittajansuojeludirektiiviin ja Suomen lakiin (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta). Ilmoituksen tekijän henkilöys ei paljastu ilmoituksen vastaanottajalle.

Ilmoitusmenettely koskee väärinkäytösepäilyksiä esimerkiksi julkisten hankintojen, kansallisen ja EU:n varainkäytön, ympäristön ja turvallisuuden yms. suhteen. Ilmoituskanava auttaa teatteria korjaamaan mahdolliset väärinkäytökset ja samalla kehittämään toimintaansa. Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on lain mukaan rangaistavaa.

Lisätietoja: hallintojohtaja Antti Hildén, antti.hilden@tampereenteatteri.fi, puh 050 569 6981.