Uudet näyttämöt

Uudet näyttämöt on Tampereen Teatterin uusi taiteellinen ja ketterästi paikkaa vaihtava näyttämö.

Tampereen Teatteriin on perustettu neljäs näyttämö. Uusi taiteellinen näyttämö on nimeltään Uudet näyttämöt. “Näyttämö voi olla kaikkialla”, avaa teatterinjohtaja Mikko Kanninen uuden näyttämön ajatusta. ”Tällä uudella näyttämöllä parannamme teatterimme saavutettavuutta, niin fyysisesti, taloudellisesti kuin henkisestikin.”

Uusien näyttämöiden tavoitteena on lisätä teatterin ohjelmiston monimuotoisuutta ja tavoittaa heitä, jotka eivät omavoimaisesti teatteriin tule tai pääse. Tarkoituksena on luoda kiinnostavia teatterin tekemisen tapoja ja uudella tavalla puhuttelevia esityksiä sekä syventää teatterin yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Näyttämölle laaditaan esityskausittain vaihteleva ohjelmisto, ja sen tuotannot ovat pienimuotoisia ja ketteriä. Ohjelmisto ja toimintamuodot toteutetaan monien yhteistyötahojen kanssa.

Ohjelmiston suunnittelee Tampereen Teatterin taiteellinen johtoryhmä, paitsi Tampereen Liikkuvan Näyttämön osalta, jonka ohjelmisto laaditaan yhdessä Tampereen Työväen Teatterin kanssa.

Ota yhteyttä

Otathan yhteyttä, jos haluat kysyä tai ideoida kanssamme Uusia näyttämöitä tai hankeyhteistyötä.

Arttu Haapalainen
hankekoordinaattori ja -tuottaja
arttu.haapalainen@tampereenteatteri.fi

FORUMTEATTERIA: KASVUN TEKIJÄ

Forumteatteria nuorten aikuisten maailmasta

Tampereen ev.lut seurakuntien ja Vanhan kirkon kanssa yhteistyössä toteutettavan Kasvun tekijä -näytelmän tavoitteena on tuoda nuorten ja nuorten aikuisten ääntä kuuluviin forumteatteria välineenä käyttäen. Nuorten kanssa järjestetään työpajoja, joissa kerätään tietoa siitä, millaisena nuoret aikuiset kokevat paikkansa yhteiskunnassa ja millaisiin asioihin he haluaisivat yhteiskunnassa vaikuttaa. Taustatyön pohjalta tehdään kiertävä ja osallistava esitys keväälle 2023. Valmista esitystä viedään nuorten aikuisten asioista päättävien luo. Tavoitteena on tukea näkemystenvaihtoa nuorten ja päätöksentekijöiden välillä.

“Projekti ottaa aineksia brasilialaisen Augusto Boalin forumteatteri ja legislative theatre -työtavoista, joita on Rio de Janeiron osavaltiossa käytetty paikallislakien säätämisessä”, kertoo hankekoordinaattori ja -tuottaja Arttu Haapalainen. Esitys rakentuu lyhyestä valmiista näytelmästä, jonka jatkona käynnistyy teemaa tutkiva työskentely yleisön ja näyttelijöiden kesken. Esityksessä ovat mukana Tampereen Teatterin näyttelijät Ville Mikkonen ja Elisa Piispanen. Prosessin taustatyöstä ja esityksen käsikirjoituksesta, ohjaamisesta ja osallistavan esitystilanteen fasilitoinnista vastaa Kati Sirén DraamaRäätälit-osuuskunnasta. Sirén on yksi Suomen forumteatterin uranuurtajista.

Teatteri NEO

Tampereen Teatteri tekee yhteistyötä Teatteri NEOn kanssa.

Teatteri NEO on Tampereella toimiva vuonna 2020 perustettu näyttelijäryhmä, jossa kehitetään uudenlaista tuetun työskentelyn mallia. Mallin avulla tuetaan kehitysvammaisia näyttelijöitä työllistymään esittävien taiteiden alalle. Setlementti Tampere ry hallinnoi Teatteri NEOa.

Tampereen Teatterin hyvin alkanut yhteistyö  Teatteri NEOn kanssa jatkuu. Yhteistyön tavoitteena on edetä kohti kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien näyttelijöiden ja Tampereen Teatterin yhteistä esitystoimintaa.

Vuoden 2022 aikana järjestetään useita yhteisiä harjoitusjaksoja, joiden myötä taiteellinen yhteistyö syvenee. Harjoituksissa Tampereen Teatterin ja Teatteri NEOn näyttelijät työskentelevät näytelmätekstien ja improvisaation parissa. Niiden pohjalta valmistetaan yleisölle avoimia pienimuotoisia esitystapahtumia, jotka esitetään Liikelaiturilla syksyllä 2022.

Tampereen Teatterista työskentelyyn osallistuvat tänä vuonna näyttelijät Annuska Hannula ja Arttu Soilumo sekä ohjaaja Hilkka-Liisa Iivanainen.

Lue lisää

Tampereen Liikkuva Näyttämö

Tampereen Teatterin, Tampereen Työväen Teatterin, Kulttuuriosuuskunta Kajeen, Taiteen edistämiskeskuksen ja Tampereen kaupungin luoma toimintamalli.

Tampereen Liikkuva Näyttämö tuo teatteria niiden ulottuville, jotka eivät muuten pääse siitä nauttimaan.

Toimintamallia kehitetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa eteenpäin. Tavoitteena on tehdä säännöllisesti yhteistyönä laadukkaita, kiertäviä esityksiä ihmisille, jotka eivät omavoimaisesti pääse teatteriin.

Tampereen Liikkuvan Näyttämön ensimmäinen esitys Dostojevskin Idiootti kiersi vuonna 2019 tamperelaisten ikäihmisten luona ja sai sekä katsojilta että medialta erittäin lämpimän vastaanoton. Esitys sai uusintaensi-illan TT:n Frenckell-näyttämöllä 2.5. ja 6.5.2022, ja se vieraili 13 esityksellä tamperelaisten ikäihmisten luona. Kiertue oli loppuunmyyty. Esityskiertue toteutettiin TT:n ja TTT:n yhteistyönä. Tampereen kaupunki tuki toimintaa ostamalla esityksiä ikäihmisten toimintaympäristöihin.

Menneet projektit

Teatteri poikkeustilassa 2020–2021

Teatteri poikkeustilassa – Tampereen Teatteri Oy:n uudet palvelut -projekti

Projektin tavoitteena oli parantaa yhdenvertaisuutta, saavuttaa uusia yleisöjä ja madaltaa taiteeseen osallistumisen kynnystä sekä kehittää ja pilotoida uusia korkeatasoisia kulttuurihyvinvoinnin palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) organisaatioille.

Projektin kolme osa-aluetta olivat: digitaaliset asiakaspaikat eli käytännössä striimaukset, luokse vietävät taide-elämykset ja virtuaaliset teatterielämykset.

Projektissa teatterin yleisötyöhön kehitettiin räätälöityjä, luokse vietäviä teatterielämyksiä niille, jotka eivät omavoimaisesti pääse teatteriin.

Digitaalisten palveluiden osalta kehitettiin virtuaaliteknologiaa hyödyntäviä teatterielämyksiä sekä digitaalisia asiakaspaikkoja Tampereen Teatterin ohjelmistossa oleviin esityksiin.

Projekti toteutettiin elokuusta 2020 kesäkuun loppuun 2021. Business Finland myönsi projektille kehittämisrahoitusta.

Projektikoordinaattorina toimi Arttu Haapalainen.