Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

TAMPEREEN TEATTERIN ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen Teatteri Oy (Y-tunnus 0206172-0)
Keskustori 2
33100 Tampere

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Hallintojohtaja Antti Hildén
Sähköposti antti.hilden@tampereenteatteri.fi

3. REKISTERIN NIMI

Tampereen Teatterin asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on varannut ja/tai ostanut lippuja Tampereen Teatterin tilaisuuksiin, rekisteröitynyt Tampereen Teatterin sähköisten tiedonantojen tilaajaksi ja/tai osallistunut Tampereen Teatterin asiakaspalvelutilanteisiin ja/tai markkinointikampanjoihin.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakaspalvelupyyntöjen käsittely, asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Tampereen Teatterin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tampereen Teatterin omassa toiminnassa pääsylippujen, sähköisten tiedonantojen, tapahtumatietojen, varaustietojen ja asiakaspostitusten lähettämiseen sekä asiakaspalvelupyyntöjen käsittelyyn esimerkiksi lippumyymälässä, pikaviestinpalveluissa, puhelimitse tai sähköpostitse. Tampereen Teatteri saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Tampereen Teatterilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää asiakaspalvelutilanteesta riippuen osan seuraavista tietotyypeistä:

7. ASIAKASREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

7. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tampereen Teatterin tai sen yhteistyökumppanin tai teknisen palveluntarjoajan tietojärjestelmien käyttöoikeuksia sekä salasanoja. Rekisterin käyttöoikeudet on Tampereen Teatterin organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä ja joiden kanssa on tehty erillinen salassapitosopimus.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on Tampereen Teatterin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Kun tietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tampereen Teatterin käytössä, paitsi Tampereen Teatterin käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania palvelun tuottamiseksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Tampereen Teatterin tai sen yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Mikäli fuusioidumme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa.

13. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Tampereen Teatterin ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. SIJAINTITIEDOT

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

15. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tampereen Teatteri / Tietosuoja
Keskustori 2
33100 Tampere

tai sähköpostilla tietosuoja@tampereenteatteri.fi

Molemmissa tapauksissa henkilöllisyys pitää todistaa henkilökohtaisella käynnillä erikseen sovittavana ajankohtana.

Oikeus kieltää sähköiset tiedonannot
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä jokaisen viestin lopussa olevan linkin kautta.

 Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen ja/tai estää joidenkin palvelujemme käytön.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön 
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

 Oikeus poistaa tiedot 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen poistettavissa olevat tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai tietosuoja@tampereenteatteri.fi

 16. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa. Rekisterin käyttöoikeudet on Tampereen Teatterin organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

17. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

TAMPEREEN TEATTERIN SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

1. Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Tampereen Teatterin sivustoa (URL https://tampereenteatteri.fi/). Avaamalla teatterin www-sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan tällä sivulla esitettyjä käyttöehtoja ja hyväksyy tietosuojaselosteessa esitetyt käytännöt. Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta käyttää sivustoa.

2. Sivuston käyttö ja tekijänoikeudet

Tampereen Teatterin www-sivuston sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat teatterille tai muille tiedontuottajille. Käyttäjä ei saa osittainkaan käyttää, muokata, kopioida, jäljentää, näyttää, esittää, myydä, lainata, siirtää, välittää edelleen tai muutoin hyödyntää mitään sivuston materiaalia ilman Tampereen Teatterin antamaa nimenomaista lupaa.

Sivustoa saadaan käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, eivätkä edellä esitetyt rajoitukset koske sivujen sisältämän materiaalin osittaista tietokoneelle tallettamista tai materiaalin tulostamista yksityishenkilön omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

3. Luvaton käyttö

Käyttäjä ei saa toimittaa sivuille materiaalia, joka loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia.

Käyttäjä ei saa käyttää sivujen palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin kuten:

– roskapostin, ketjukirjeiden, viestien, sähköpostimassalähetysten (spamming) lähettämisiin tai muihin vastaaviin monistamistarkoituksiin,

– käyttää väärää henkilöllisyyttä tai väärää sähköpostiosoitetta tai muutoin antaa harhaanjohtavaa tietoa käyttäjän henkilöllisyydestä tai viestin alkuperästä,

– lähettää materiaalia varmistumatta siitä, että materiaali ei sisällä viruksia, tai muita näihin rinnastettavia ohjelmistoja,

– pyrkiä estämään tai vaikeuttamaan toisten käyttäjien palveluiden käyttöä,

– toimittaa sopimatonta materiaalia, joksi katsotaan sellainen kielenkäyttö, joka koetaan epäsiveelliseksi, laittomaksi, rasistiseksi jotakin ihmisryhmää kohtaan, loukkaavaksi tai uhkaavaksi.

4. Sivuston oikeudet

Tampereen Teatterilla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston käyttöehtoja, sisältöä, sivuilla olevia palveluita, lakkauttaa palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille. Tampereen Teatterilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa sivustoissa olevaa materiaalia ja poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai näiden käyttöehtojen vastaista.

5. Vastuunrajoitus

Käytettäessä sivuston palveluita, joista ei peritä maksua, Tampereen Teatteri ei vastaa sivuston laadullisista ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tampereen Teatteri ei vastaa sivustolla esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä.

Tampereen Teatteri ei vastaa sivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjille aiheuttamista tietoturvariskeistä. Tampereen Teatteri ei vastaa sivuston aiheuttamasta vahingosta myöskään silloin, kun vahinko kohdistuu muihin kuin teatterille kuuluviin omistus- ja tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin.

Sivuston käyttäjien toimittama sisältö edustaa käyttäjien omia mielipiteitä, eikä Tampereen Teatterin mielipiteitä, lausumia tai suosituksia.

Tampereen Teatteri ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin Tampereen Teatterin www-sivuilla on linkkiyhteys, ja jotka ovat muiden tekemiä ja julkaisemia.

Nämä vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta ja Tampereen Teatterin omasta tuottamuksesta.

 6. Evästeet

Näillä sivuilla käytetään evästeitä (cookie). Niiden tarkoituksena on tarjota käyttäjälle nopeampi käyttö. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön esto voi hidastaa sivujen latautumista ja estää käyttämästä tiettyjä osia sivustosta.

Tampereen Teatterin toimeksiannosta kolmannet osapuolet voivat näyttää käyttäjille mainoksia perustuen käyttäjien aiempiin sivustokäynteihin. Näitä uudelleenmarkkinointi-kampanjoita varten kolmannet osapuolet, kuten Google, voivat käyttää sivustolla evästeitä käyttäjien käyntien rekisteröimiseksi. Käyttäjien demografiatietoja voidaan yhdistellä mainonnan kohdennusta varten. Sivustolla olevia evästeitä voidaan käyttää myös käyntikertojen tilastolliseen analysointiin. Myös muut kolmannet osapuolet kuten Facebook.com käyttävät evästeitä sivustollamme olevan lisätoiminnallisuuden ja analytiikan toteutusta varten.

Käyttäytymiseen perustuvan mainonnan asetuksia voi säätää alla olevassa osoitteessa kohdassa omat mainokset:
http://www.youronlinechoices.com/fi/

Googlen mainontaan liittyvien evästeiden käyttöön liittyviä asetuksia voidaan hallita osoitteessa:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fi

7. Yhteydenotot

Tätä verkkosivua koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä antti.hilden@tampereenteatteri.fi