Artikkelikuva kahdesta miehestä ja yhdestä naisesta rakennuksen edessä

10.11.2020

Tampereen Teatteri aloittaa yhteistyön kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten teatterin, Teatteri NEOn, kanssa

10.11.2020

Tampereen Teatterin tavoitteena on teatterinjohtaja Mikko Kannisen johdolla kehittää toimintansa lähivuosina yhdenvertaiseksi ja saavutettavaksi. Tampereen Teatteri toimii vuonna 2021 yhteistyökumppanina Setlementti Tampere ry:n yksikön NEO – OmaPolun toteuttaman Teatteri NEO -hankkeen kanssa, jonka kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä heidän läheisensä.

Tampereen Teatterin tavoitteena on teatterinjohtaja Mikko Kannisen johdolla kehittää toimintansa lähivuosina yhdenvertaiseksi ja saavutettavaksi. Tavoitteena on parantaa tukea osallistumiseensa tarvitsevien mahdollisuuksia kokea laadukasta teatteria ja kehittää yhdessä uusia teatterin tekemisen tapoja. Teatteri kehittää tulevaisuudessa ”uusien näyttämöiden” konseptia ja laajentaa toimintaansa mm. kiertäviin esityksiin, yhteistyöhankkeisiin sekä lapsille, kielellisille vähemmistöille ja erityisryhmille kohdistuvaan ja heidän kanssaan toteutettavaan esitystoimintaan.

Tampereen Teatteri toimii vuonna 2021 yhteistyökumppanina Setlementti Tampere ry:n yksikön NEO – OmaPolun toteuttaman Teatteri NEO -hankkeen kanssa. NEO – OmaPolun nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta tukevan toiminnan kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä heidän läheisensä.

”Meille tuleva yhteistyö on tärkeää ja mielekästä”, kertoo Mikko Kanninen. ”Meidän tavoitteemme on etsiä, löytää ja tuoda esiin kehitysvammaisten nuorten aikuisten omaa ääntä. Tässä toiminnassa näyttäytyy tärkeänä sen hierarkioita purkava luonne sekä uusia esittämisen tapoja ja uutta taiteellista ilmaisua luova työtapa.”

Yhteistyön myötä Tampereen Teatterin näyttelijät toteuttavat Teatteri NEOn kanssa yhteisiä työpajoja, taiteilijatapaamisia ja teatteri tarjoaa myös tilojaan kumppanin käyttöön.

Hankkeen taiteellisen työn suunnittelijana toimii freelancenäyttelijä Riikka Papunen. ”Yhteistyö Tampereen Teatterin kanssa vahvistaa Teatteri NEOn toiminnan mahdollisuuksia olla osa tamperelaista teatterikenttää”, kertoo Papunen. ”Toiminnan tavoitteina on paitsi kehittää Teatteri NEOn jäsenten teatterintekemisen taitoja sekä taiteellista ajattelua myös tutkia käytännössä, miten inkluusio toteutuu näiden kahden erilaisen toimijan välillä.

YK:n vammaissopimus edellyttää, että vammaisten henkilöiden mahdollisuudet kehittää ja käyttää luovia taiteellisia kykyjään omaksi hyödyksi ja yhteiskunnan rikastuttamiseksi tulee turvata. ”Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertainen osallistuminen taiteen tuottamiseen ei tällä hetkellä toteudu. Kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat tukea arjen jokapäiväisiin asioihin, mutta myös piilevän potentiaalinsa näkyväksi tekemiseen”, sanoo NEO – OmaPolun yksikönjohtaja Valtteri Rantanen.

NEO – OmaPolun toiminnassa on vuodesta 2003 alkaen tuettu kehitysvammaisia nuoria erityisesti kuvataiteiden parissa. Toiminnasta on noussut esille lahjakkaita kehitysvammaisia taiteilijoita, joille on karttunut mittavaa historiaa taiteellisesta työskentelystä, näyttelytoiminnasta ja teosmyynnistä. ”Haluamme nyt ulottaa NEO – OmaPolun toimintaa esittävän taiteen puolelle ja kehittää ohjaus- ja työmenetelmiä kehitysvammaisten ihmisten ohjaamiseksi teatteritaiteen ytimeen.”


Jaa sosiaalisessa mediassa