Tampereen Teatterin teatterinjohtaja Mikko Kanninen haluaa parantaa yhdenvertaisuutta

24.08.2020

Tampereen Teatteri käynnistää projektin yhdenvertaisuuden parantamiseksi

”Teatterin pitää uudistua, kehittyä ja löytää uusia tapoja kohdata uusia yleisöryhmiä”, painottaa Tampereen Teatterin uusi johtaja Mikko Kanninen. Tampereen Teatteri käynnistää  yhdenvertaisuuden parantamiseksi ja uusien yleisöjen saavuttamiseksi projektin Teatteri poikkeustilassa – Tampereen Teatteri Oy:n uudet palvelut. Projekti toteutetaan elokuusta 2020 kesäkuun loppuun 2021. Business Finland on myöntänyt projektille kehittämisrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin 100 000 euroa. Teatterin omarahoitusosuus on 25 000 euroa.

”Tampereen Teatterilla on upea yleisöpohja, mutta koen että meidän on oleellisen tärkeää palvella myös niitä, jotka eivät teatteriin pääse. Teatterin seinät eivät saa olla esteenä. Meidän pitää uudistua, kehittyä ja löytää uusia tapoja kohdata uusia yleisöryhmiä. Koen, että yhdenvertaisuus taiteisiin ja kulttuuriin osallistumisessa ei tällä hetkellä toteudu”, sanoo Tampereen Teatterin uusi teatterinjohtaja Mikko Kanninen.

”On monia asiakasryhmiä, jotka eivät voi osallistua teatterin toimintaan nykyisellään lainkaan”, Kanninen jatkaa. ”Eniten katveessa olevia ryhmiä ovat erityistä tukea osallistumiseensa tarvitsevat, kuten vähemmistö- ja erityisryhmät sekä vähävaraiset. Niiden, jotka eniten hyötyisivät taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista, osallistumismahdollisuudet ovat heikoimmat. Moni on pysyvästi erityistilanteessa, eikä pysty osallistumaan teatterin nykyisiin palveluihin esimerkiksi toimintakyvyn alentumisen tai liikkumisen haasteiden vuoksi. Pitkän tähtäimen tavoitteenani on kehittää koko teatterin toiminta täysin saavutettavaksi niin, että myös pysyvästi tai tilapäisesti tukea osallistumiseensa tarvitsevilla on mahdollisuus kokea laadukasta teatteria”

”Teatterien digitaalisissa palveluissa ja yleisötyöpalveluissa on valtava määrä potentiaalia”, Kanninen visioi. Kannisella on aiempaa kokemusta digitalisaation hyödyistä taiteessa, sillä hän työskenteli vuosina 2015–2020 Tampereen yliopiston Tutkivan Teatterityön Keskuksen projektissa Telepresence in performance training and performing arts, jossa tutkittiin digitaalisen etäläsnäolon mahdollisuuksia esittävien taiteiden toteutuksissa ja opetuksessa.

Projektin tavoitteet ja toteutusMikko Kanninen

Uuden käynnistyvän projektin koordinaattorina toimii Arttu Haapalainen. Haapalainen on työskennellyt viimeiset viisi vuotta taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa. Hänellä on myös paljon työkokemusta taidelaitosten yleisötyöstä ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä tapahtuvista taideprojekteista.

Projektin päätavoitteena on madaltaa taiteeseen osallistumisen kynnystä sekä kehittää ja pilotoida uusia korkeatasoisia kulttuurihyvinvoinnin palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) organisaatioille.

”Sotessa ja hytessä on paljon tarvetta ja kiinnostusta taiteeseen ja kulttuuriin”, Haapalainen sanoo. ”Taide nähdään tärkeänä sekä hyvinvointivaikutusten vuoksi että asukkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumisen vuoksi. Sotelle ja hytelle taide ja kulttuuri ovat keino panostaa asukkaiden elämänlaatuun, hyvän ja mielekkään elämän kokemukseen.”

Projektiin osallistetaan laajasti teatterin henkilöstöä. Se toteutetaan monialaisena yhteistyönä, jossa korostuvat palveluprosessin laadukkuus, eri alojen reunaehtojen ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä avoin yhteiskehittäminen. Palveluiden kehittämisen mahdollistamiseksi teatteri hankkii asiantuntijapalveluja digitaalisten palveluiden ja soveltavan teatterin asiantuntijaorganisaatioilta.

Virtuaalisia teatterielämyksiä, digitaalisia asiakaspaikkoja ja luokse vietävää taidetta

Projektissa kehitetään palveluita, jotka ovat sote- ja hyte-alan tarpeisiin vastaavia, taiteellisesti ja teknisesti laadukkaita sekä käyttäjäkokemukseltaan erinomaisia. Palveluita pilotoidaan useissa erilaisissa soten/hyten toimintaympäristöissä, ja niitä kehitetään saadun palautteen pohjalta.

Digitaalisten palveluiden osalta kehitetään virtuaaliteknologiaa hyödyntäviä teatterielämyksiä sekä digitaalisia asiakaspaikkoja Tampereen Teatterin ohjelmistossa oleviin esityksiin.

Teatterin yleisötyöhön kehitetään räätälöityjä, luokse vietäviä teatterielämyksiä niille, jotka eivät omavoimaisesti pääse teatteriin. Elämyksen voi toteuttaa pienessäkin tilassa ja mahdollisesti hyvinkin rajatuissa pandemiaolosuhteissa.

Projekti toteutetaan elokuusta 2020 kesäkuun loppuun 2021. Projektille on myönnetty Business Finlandin kehittämisrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin 100 000 euroa. Tampereen Teatterin omarahoitusosuus projektissa on 25 000 euroa.

Lisätietoja:
teatterinjohtaja Mikko Kanninen, mikko.kanninen@tampereenteatteri.fi, p. 050 532 6500
projektikoordinaattori Arttu Haapalainen, arttu.haapalainen@tampereenteatteri.fi, p. 050 469 7879

Mediakuvat:
https://tampereenteatteri.kuvat.fi/kuvat/


Jaa sosiaalisessa mediassa