04.05.2023

Tampereen Teatteri Oy:n kevätyhtiökokous

Tampereen Teatteri Oy:n kevätyhtiökokous on tiistaina 23.5.2023 klo 17 alkaen osoitteessa Ravintola Koski, Kauppaseuran kabinetti (Kirkkokatu 10, 33200 Tampere).

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisestitilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen, päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Lisäksi kokouksessa esitetään raportti peruskorjaushankkeen suunnittelun etenemisestä sekä käsitellään esitys hallitukselle edelleen myönnettävästä valtuutuksesta päättää määräajaksi maksettavasta palkkiosta hallituksen puheenjohtajalle ja/tai hallituksen jäsenelle peruskorjaushankkeesta aiheutuvan ylimääräisen työn ja merkittävän ajankäytön vuoksi.

Ennakkoilmoittautumiset ja kokousmateriaalit: hallintojohtaja Antti Hildén, antti.hilden@tampereenteatteri.fi, p. 050 569 6981.

HALLITUS


Jaa sosiaalisessa mediassa