Teatteri poikkeustilassa – Tampereen Teatteri Oy:n uudet palvelut -projekti

Projektin tavoitteena on parantaa yhdenvertaisuutta, saavuttaa uusia yleisöjä ja madaltaa taiteeseen osallistumisen kynnystä sekä kehittää ja pilotoida uusia korkeatasoisia kulttuurihyvinvoinnin palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) organisaatioille.

Projektin kolme osa-aluetta ovat: digitaaliset asiakaspaikat eli käytännössä striimaukset, luokse vietävät taide-elämykset ja virtuaaliset teatterielämykset.

Projektissa teatterin yleisötyöhön kehitetään räätälöityjä, luokse vietäviä teatterielämyksiä niille, jotka eivät omavoimaisesti pääse teatteriin. Luokse vietävien taide-elämysten pilotoinnissa mukana on lisäksi mm. Setlementti Tampere ry:n NEO (Nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta) – OmaPolku -toiminnan kehitysvammaisten nuorten aikuisten teatteriryhmä Riikka Papusen johdolla.

Digitaalisten palveluiden osalta kehitetään virtuaaliteknologiaa hyödyntäviä teatterielämyksiä sekä digitaalisia asiakaspaikkoja Tampereen Teatterin ohjelmistossa oleviin esityksiin.
Projekti toteutetaan elokuusta 2020 kesäkuun loppuun 2021. Business Finland on myöntänyt projektille kehittämisrahoitusta.

Projektikoordinaattorina toimii Arttu Haapalainen.